SLIDE BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ

DRAM được chế tạo từ công nghệ MOS. So với SROM chúng có dung lượng cao hơn và yêucầu công suất cung cấp thấp hơn. Giá trị củaDRAM đượclưu trong những tụđiện. Do sự rò rỉ điện tích của tụ điện nên DRAM yêu cầu phải được nạp lại điện sau một khoảng thời gian nhất định. Thông thường SRAM yêu cầu nạp lại dữ liệu sau 2-10ms | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Khoa Điện Điện Tử Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính Slide Bài Giảng KỸ THUẬT SỐ Giảng Viên: NGUYỄN THỊ BÉ TÁM Email: tamnguyenvtcntt@ Phân bố thời gian Thời gian học: 45 tiết Lý thuyết: 30 tiết, giảng trên lớp Bài tập: 7 tiết, trên lớp Thực hành: 8 tiết, tại phòng thí nghiệm Đánh Giá Thi cuối kỳ: 70% (thi vấn đáp, không sử dụng tài liệu) Điểm quá trình: 30% Kiểm tra giữa kỳ: 15% (thi viết, không dùng tài liệu) Thực hành (bài tập lớn) : 10% Chuyên cần, bài tập: 5% Tài liệu chính Slide Bài Giảng Sách “Kỹ thuật số” – Trần Hoài An, Phạm Hồng Sơn Tài liệu tham khảo Kỹ thuật số 1 – Nguyễn Như Anh Digital Systems – RONALD J. TOCCI Các sách về Kỹ thuật số Phần mềm mô phỏng: Circuimaker Nội dung môn học Lý thuyết C1: Các hệ thống số đếm – Bài tập C2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole – Bài tập C3: Các họ vi mạch số - Thực hành C4: Mạch tổ hợp – Bài tập C5: Mạch tuần tự - Bài tập C6: Mạch số học – Bài tập C7: Bộ nhớ -Thực hành Thực hành Mô phỏng phần mềm Circuimaker Các kit thí nghiệm về các mạch số cơ bản Chương 1: Các hệ thống số đếm Khái niệm hệ thống số đếm Cách chuyển đổi các hệ thống số đếm Mã số học Khái niệm hệ thống số đếm Cơ số: Số ký tự dùng để biểu diễn trong hệ một thống số đếm, ký hiệu r. Trọng số: biểu diễn cho vị trí của một con số trong chuỗi số Trọng số vị trí i = Cơ sốvị trí i Giá trị một chuỗi số: Giá trị = Ký số x trọng số Chương 1: Các hệ thống số đếm Khái niệm hệ thống số đếm Số thập phân (Decimal), cơ số r = 10 Chương 1: Các hệ thống số đếm Khái niệm hệ thống số đếm Số nhị phân (binary) cơ số r = 2 Chương 1: Các hệ thống số đếm Khái niệm hệ thống số đếm Bát phân, cơ số r = 8 Chương 1: Các hệ thống số đếm Khái niệm hệ thống số đếm Thập lục phân (Hexa), cơ số r =16 Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển nhị phân, bát phân, thập lục phân sang hệ thập phân Giá trị thập phân= Ký số x trọng số Chương 1: Các hệ thống số đếm Chuyển đổi từ thập phân sang nhị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    66    4    01-03-2024
260    62    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.