An toàn vệ sinh lao động đối với thợ điện

Những ai hội đủ các điều kiện sau được làm công việc thợ đi ện :.- Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định- Có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp- Có chứng chỉ về chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và được cấp thẻ an toàn.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN