Giáo trình Kỹ thuật thi công - ThS. Nguyễn Đức Chương (chủ biên)

Giáo trình Kỹ thuật thi công có kết cấu gồm 5 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày các vấn đề như: Công tác đất và gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, hoàn thiện. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG