Báo cáo thí nghiệm - môn học thí nghiệm và kiểm toán công trình

+Máy nén: - Sao cho lực phá hoại mẫu =20% 80% thang lực lớn nhất: - Có độ chính xác sô đo không lệch quá 2% đại lượng tải trọng. - Có khả năng tăng đều lực nén trên mẫu với tốc độ gia tải 4 6 Kg/cm2 +Thước thép: để đo kích thước hình học của mẫu( độ chính xác đến 0,1%)

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG