Tài liệu hướng dẫn môn học kế toán quốc tế ( Kế toán Mỹ) - Trường ĐH Trà Vinh

Kế toán Mỹ: Kế toán viên được tự do mở hệ thống tài khoản kế toán riêng cho doanh nghiệp mình miễn sao phù hợp với tình hình kinh tế thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo dưới đây giúp sinh viên khái quát được nội dung và kiến thức môn kế toán Mỹ. Mời các bạn tham khảo | .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG