BÀI 1: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

Nhà máy nhiệt điện: (NĐ).Qúa trình biến đổi năng lượng trong nhà máy nhiệt điện xảy ra như sau • Nhiệt năng ( của than) cơ năng ( tua bin) điện năng (máy phát. điện) Nhà máy nhiệt điện chạy than. • Nhiệt năng ( của khí ga) cơ năng( tua bin khí) điện năng (máy phát. điện) Nhà máy nhiệt điện chạy khí.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
421    98    1    18-07-2024
144    325    53    18-07-2024
50    714    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.