Bài 2 khởi động và nhấp máy

Dùng cầu dao và cầu chi để khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ đơn giản nhưng có nhiều nguy hiểm khi động cơ có công suất lớn. Khi đóng ngắt cầu dao hỗ quang có thể sinh ra rất mạnh làm nguy hiểm người thao tác.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG