Bài thuyết trình Tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Cho biết 1 đồng VLĐ sử dụng trong kỳ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ càng lớn & ngược lại. | 3 2 1 PICTURE START Chào mừng Thầy, cô giáo cùng các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm 01 – Kế toán 4D Lớp Tài chính doanh nghiệp ĐH 03 Máy móc, nhà xưởng Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất Tiền mặt Tiền mặt được xếp vào loại tài sản-nguồn vốn gì? CopyRight by Linh Hòa - KT 4D - QUI Animated color pictures shrink onto slide (Intermediate) Tip: This slide design includes three large, circle-shaped pictures. Each picture has a 12” diameter and is larger than the slide. You will want to use drawing guides to reproduce the effects on this slide. To display and set the drawing guides, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the View tab, in the Show group, select Ruler. Right-click the slide background and select Grid and Guides. In the Grid and Guides dialog box, under Guide settings, select Display drawing guides on screen. (Note: One horizontal and one vertical guide will display on the slide at , the default position. As .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN