QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành,. các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao | QUẢN LÝ NHÂN LỰC NHÓM 5 Thành viên Đàm Thu Hiền - 20091014 1 Vũ Thị Hoa - 20096296 2 Vũ Tiến Giỏi - 20090876 3 Trần Thị Hiên - 20091012 4 Dương Văn Hoan - 20109981 5 Đỗ Văn Giang - 20080790 6 Nội dung Chức năng của quản lý nhân lực 1 Phân tích và thiết kế công việc 2 Tuyển dụng lao động 3 Phân công và hợp tác lao động 4 Tổ chức chỗ làm việc và định hướng lao động 5 Bài tập thảo luận 7 Trả công lao động và đánh giá thành tích nhân viên 6 Chương 1 : Chức năng của quản lý nhân lực Lập kế hoạch và tuyển dụng Đào tạo và phát triển Duy trì và xử lý Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực 1 2 3 4 kế hoạch và tuyển dụng yêu cầu mục đích nguyên tắc 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng đúng số lượng đúng người đúng thời hạn đúng lúc 1 2 4 3 NGUYÊN TẮC 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng Quy trình tuyển dụng: - Phân tích công việc - Tìm kiếm - Sơ tuyển - Phỏng vấn - Tuyển chọn - Mời nhận việc - Định hướng và theo dõi nhân viên tạo và phát triển Yêu cầu Mục đích Nguyên tắc tạo và phát . | QUẢN LÝ NHÂN LỰC NHÓM 5 Thành viên Đàm Thu Hiền - 20091014 1 Vũ Thị Hoa - 20096296 2 Vũ Tiến Giỏi - 20090876 3 Trần Thị Hiên - 20091012 4 Dương Văn Hoan - 20109981 5 Đỗ Văn Giang - 20080790 6 Nội dung Chức năng của quản lý nhân lực 1 Phân tích và thiết kế công việc 2 Tuyển dụng lao động 3 Phân công và hợp tác lao động 4 Tổ chức chỗ làm việc và định hướng lao động 5 Bài tập thảo luận 7 Trả công lao động và đánh giá thành tích nhân viên 6 Chương 1 : Chức năng của quản lý nhân lực Lập kế hoạch và tuyển dụng Đào tạo và phát triển Duy trì và xử lý Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực 1 2 3 4 kế hoạch và tuyển dụng yêu cầu mục đích nguyên tắc 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng đúng số lượng đúng người đúng thời hạn đúng lúc 1 2 4 3 NGUYÊN TẮC 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng Quy trình tuyển dụng: - Phân tích công việc - Tìm kiếm - Sơ tuyển - Phỏng vấn - Tuyển chọn - Mời nhận việc - Định hướng và theo dõi nhân viên tạo và phát triển Yêu cầu Mục đích Nguyên tắc tạo và phát triển Doanh nghiệp Người tuyển dụng Cần kiến thức và kĩ năng gì? Yêu cầu về công việc ra sao? Đào tạo như thế nào? Kĩ năng và kiến thức? Đáp ứng yêu cầu công việc? trì và quản lý bố trí, định hướng thuyên chuyển, đề bạt hướng dẫn, tư vấn đánh giá và quản lý kết quả thực hiện công việc động viên, khen thưởng xây dựng tinh thần làm việc tốt quản lý quá trình thôi việc 4. hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực Nguyên tắc Đúng thông tin Đúng thông lệ Sổ tay Thông tin Sổ tay Lợi ích xã hội Nhân sự và nguồn nhân lực chính sách, thủ tục 4. Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực 5. Công cụ hỗ trợ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phân tích và dự báo về nhân lực Kiểm kê và kiểm toán nguồn nhân lực Phân tích khiếm khuyết và kế hoạch của nguồn nhân lực 1 2 3 Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc Phân tích công việc Khái niệm Nội dung phân tích công việc Sơ đồ phân tích công việc Tiến trình phân tích công việc 1. Khái niệm Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.