QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành,. các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao | QUẢN LÝ NHÂN LỰC NHÓM 5 Thành viên Đàm Thu Hiền - 20091014 1 Vũ Thị Hoa - 20096296 2 Vũ Tiến Giỏi - 20090876 3 Trần Thị Hiên - 20091012 4 Dương Văn Hoan - 20109981 5 Đỗ Văn Giang - 20080790 6 Nội dung Chức năng của quản lý nhân lực 1 Phân tích và thiết kế công việc 2 Tuyển dụng lao động 3 Phân công và hợp tác lao động 4 Tổ chức chỗ làm việc và định hướng lao động 5 Bài tập thảo luận 7 Trả công lao động và đánh giá thành tích nhân viên 6 Chương 1 : Chức năng của quản lý nhân lực Lập kế hoạch và tuyển dụng Đào tạo và phát triển Duy trì và xử lý Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực 1 2 3 4 kế hoạch và tuyển dụng yêu cầu mục đích nguyên tắc 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng đúng số lượng đúng người đúng thời hạn đúng lúc 1 2 4 3 NGUYÊN TẮC 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng Quy trình tuyển dụng: - Phân tích công việc - Tìm kiếm - Sơ tuyển - Phỏng vấn - Tuyển chọn - Mời nhận việc - Định hướng và theo dõi nhân viên tạo và phát triển Yêu cầu Mục đích Nguyên tắc tạo và phát .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG