BÀI THẢO LUẬN : KINH TẾ LẠC HẬU THÌ VĂN HÓA CŨNG LẠC HẬU THEO

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất, và tinh thần mà loài người tạo ra trong lịch sử. Trong một xã hội, văn hóa đóng vai trò vai trò điều tiết và và dẫn dắt sự phát triển của toàn Xã điều này dược thể hiện trong mọi mặt của đời sống : chính trị, hành chính nhà nước, phát triển KT, giáo dục , ngoại giao,. | Ở vùng nông thôn cơ bản, các địa phương đã xây dựng bản quy ước nông thôn. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, thành lập các đội thu gom và tập kết rác thải. Xây dựng đời sống văn hóa thực hiện theo pháp luật và hiến pháp nhà nước. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Cảnh quan đường làng ngõ xóm khang trang, các thôn đã cứng hóa đường giao thông, xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm đoàn kết, xây dựng đời sống tiến bộ văn minh, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia. Thành lập câu lạc bộ vui khỏe có ích: câu lạc bộ xe đạp, cầu lông, cờ vua. Việc cưới xin luôn tuân thủ luật hôn nhân và gia đình, duy trì thực hiện theo quy ước làng văn hóa. Đám ma chay luôn được sự giúp đỡ tận tình của ban tang lễ, thôn xóm cùng gia đình tổ chức chu đáo, trang nghiêm, không tổ chức linh đình, tốn kém, không thuê không mướn. Tổ chức lễ hội trang trọng, đảm bảo được thuần phong mỹ tục của làng quê, không còn hiện tượng mê tín dị đoan, không còn buôn bán thần thánh trong các lễ hội nữa. Để cổ vũ, khích lệ tinh thần con cháu tiếp tục phát huy truyền thống và nêu rõ trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc giáo dục con cái, địa phương tổ chức phong trào khuyến học rất nhiệt tình và hiệu quả.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    30    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.