Bài tập điện xoay chiều khó

Câu 1. Cho một đoạn mạch AB gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi 37,5( ) AB U = V , tần số f thay đổi đợc. Khi f = f0 dùng vônkế có điện trở vô cùng lớn thì đo đợc điện áp hiệu dụng 50( ) AM U = V và 17,5( ) MB U = V . Dùng ampe kế có điện trở không đáng kể đo đợc cờng độ dòng điện.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU