Tiểu luận: Phân tích ma trận SWOT của Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

Tiểu luận: Phân tích ma trận SWOT của Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải; mô hình SWOT - Áp dụng mô hình đối với trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh. | PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nội dung chính I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. II. Mô hình SWOT - Áp dụng mô hình đối với trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và hàng không dân dụng. Trường hiện có : sinh viên chính quy. 11 khoa và các phòng ban hỗ trợ. II. Ma trận SWOT W Weak S Strength O Oppoturnities T Threat Ma trận SWOT Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng giúp các nhà quản trị hình thành 4 nhóm chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh-cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu-cơ hội (WO), chiến lược điểm mạnh-nguy cơ (ST) và chiến . | PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nội dung chính I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. II. Mô hình SWOT - Áp dụng mô hình đối với trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và hàng không dân dụng. Trường hiện có : sinh viên chính quy. 11 khoa và các phòng ban hỗ trợ. II. Ma trận SWOT W Weak S Strength O Oppoturnities T Threat Ma trận SWOT Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng giúp các nhà quản trị hình thành 4 nhóm chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh-cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu-cơ hội (WO), chiến lược điểm mạnh-nguy cơ (ST) và chiến lược điểm yếu-nguy cơ (WT). Bằng cách liệt kê ra các điếm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội (O), nguy cơ (T) rồi kết hợp chúng lại với nhau theo từng cặp để xác định được chiến lược kinh doanh, hướng đi trong tương lai của doanh nghiệp nhằm khắc phục điểm yếu và phát huy thế mạnh của công ty. Các bước để lập 1 ma trận SWOT gồm có 8 bước (SGK. Trang 251 -Quản trị chiến lược) Mô hình ma trận SWOT Áp dụng mô hình SWOT vào trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh Điểm mạnh (S): S1 S2 S3 S4 S5 S6 Nguồn vốn đầu tư lớn của các doanh nghiệp, đối tác cũng như của Đảng và Nhà nước. S7 Điểm yếu (W): Cơ hội (O): Thách thức (T): S5 S6 S7 S2 S3 S4 S1 O1 O2 O3 O4 Kết hợp điểm mạnh S1-7 cùng các lợi thế O1-4 Kết hợp điểm mạnh S2-5 cùng các lợi thế O1-4 Kết hợp điểm mạnh S2 S7 cùng các lợi thế O2 O4 Kết hợp điểm mạnh S5 cùng các lợi thế O3 Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược phát triển sản phẩm mới Chiến lược phát triển cơ sở vật chất mới Chiến lược phát triển phát triển nguồn nhân lực quản lý và nguồn nhân lực S5 S6 S7 S2 S3 S4 S1 T1 T2 T3 T4 Tận dụng điểm mạnh S4-7 để vượt qua đe dọa T2 T3 Chiến lược khác biệt hóa chương trình đào tạo W5 W6 W2 W3 W4 W1 O1 O2 O3 O4 Hạn chế điểm yếu W1 để tận dụng cơ hội O2 O4 Chiến lược nâng cao năng lực đào tạo W5 W6 W2 W3 W4 W1 T1 T2 T3 Tối thiểu hóa điểm yếu W4 để tránh đe dọa T2 T3 Chiến lược nhân sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
328    34    1    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.