Tiểu luận: Phân tích ma trận SWOT của Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

Tiểu luận: Phân tích ma trận SWOT của Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải; mô hình SWOT - Áp dụng mô hình đối với trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh. | PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nội dung chính I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. II. Mô hình SWOT - Áp dụng mô hình đối với trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh I. Tổng quan về trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và hàng không dân dụng. Trường hiện có : sinh viên chính quy. 11 khoa và các phòng ban hỗ trợ. II. Ma trận SWOT W Weak S Strength O Oppoturnities T Threat Ma trận SWOT Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng giúp các nhà quản trị hình thành 4 nhóm chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh-cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu-cơ hội (WO), chiến lược điểm mạnh-nguy cơ (ST) và chiến .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN