Từ vựng về tình yêu theo từng giai đoạn- Cách miêu tả diện mạo con người trong văn nói

Dưới đây là một số từ vựng mô tả về những giai đoạn khác nhau trong tình yêu.* Chat up – bắt đầu tìm hiểu. • to chat (somebody) up = to talk to somebody in the hope of starting a romantic or. sexual relationship: bắt đầu để ý và bắt chuyện với đối phương

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN