Từ vựng về tình yêu theo từng giai đoạn- Cách miêu tả diện mạo con người trong văn nói

Dưới đây là một số từ vựng mô tả về những giai đoạn khác nhau trong tình yêu.* Chat up – bắt đầu tìm hiểu. • to chat (somebody) up = to talk to somebody in the hope of starting a romantic or. sexual relationship: bắt đầu để ý và bắt chuyện với đối phương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.