GIÁO ÁN HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 - CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyênSố chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể số tận cùng bằng 2, 3, 7, 82. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉch ứa các thừa số nguyên số mũ chẵn3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.