GIÁO ÁN HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 - CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyênSố chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể số tận cùng bằng 2, 3, 7, 82. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉch ứa các thừa số nguyên số mũ chẵn3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN