Luận văn Kế toán nghuyên vật liệu tại Công ty cổ phần vật liệu & xây dựng Gia Lâm

Nền kinh tế đang chuyển mình từ cơ chế quản lý hành chíng tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường đã tạo nên sự chủ động thực sự của các doanh nghiệp trong kinh doanh . Cá doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc hoạch toán kinh doanh : Lấy thu bù chi để có lãi ,song song với những cơ hội là thách thức . Việc cửa thị trường trong nước, cũng như việc mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực và thế giới, nền kinh tế Việt Nam có nhiều bước tiến mạnh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    145    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.