Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển

Đánh giá nền kinh tế của một đất nư¬ớc có vững vàng và ổn định hay không, người ta thường dựa trên tiêu chí nguồn tài nguyên và khả năng quản lý nguồn tài nguyên đó. Trong đó khả năng quản lý nguồn tài nguyên là vấn đề quan trọng nhất. Vì nếu quản lý không tốt thì một ngày nào đó nguồn tài nguyên đó cũng cạn kiệt. Như¬ng để quản lý tốt thì phải luôn sử dụng hợp lý và có kế hoạch bảo tồn nguồn tài nguyên quý của đất nước. Đất nư¬ớc ta đang trên đà. | Đội ngũ nhân viên kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển hiện nay có 04 người. Do vậy, mỗi kế toán có trình độ khác nhau nên hiệu quả công việc kế toán là khác nhau. Các kế toán viên làm việc chủ yếu là thủ công ít khi sử dụng đến máy vi tính. Khi khoa học vi tính ngày càng phát triển cùng với đó là các phần mềm kế toán cho các loại hình doanh nghiệp cũng rất nhiều. Để tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và giảm bớt sức lực cho cán bộ kế toán. Công ty nên nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng máy vi tính vào việc hạch toán để việc thu nhận, xử lí thông tin kế toán cho quản lí một cách kịp thời chính xác. Công ty nên tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị khác để lựa chọn một phần mềm kế toán phù hợp với quy mô của công ty. Khi áp dụng phần mềm kế toán làm giảm thời gian, tăng độ chính xác của thông tin được cung cấp. Tăng cường đầu tư vốn cho việc mua sắm máy móc, lắp đặt chương trình phần mềm kế toán máy. Đối với nhân viên kế toán thì cần phải cố gắng tìm tòi, học hỏi thêm trong lĩnh vực tin học để có thể thực hiện được các công việc kế toán trên máy vi tính một cách dễ dàng và thuận lợi.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG