NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ NHỎ

Hiện nay , khi những xu thế tất yếu khách quan của nền kinh tế thế giới như hội nhập và toàn cầu hóa đã khiến tính phụ thuộc giữa các quốc gia ngày càng tăng cao trong những mối quan hệ kinh tế, khi các tiến bộ đạt được trên lĩnh vực công nghệ – đặc biệt là công nghệ truyền thông và tin học – tăng cường ngày một chặt chẽ tính kết nối giữa các quốc gia, việc hình thành các liên kết kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế hiển nhiên và nhất quán không chỉ với các. | Về mặt kinh tế: sự xuất hiện của các tập đoàn hùng mạnh với trình độ phát triển ngày càng hoàn hảo gây ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong nước, sản phẩm nhập khẩu dần chiếm lĩnh thị trường nội địa. Bên cạnh đó, thuế quan và thuế thu nhập doanh nghiệp - nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước – bị rút giảm bởi các cam kết xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa các bên trong liên kết, gây tổn hại không nhỏ đến GDP đất nước. Mặt khác, đối với những doanh nghiệp thuộc các quốc gia phát triển, vì phải chấp nhận việc sử dụng đồng bộ hóa các chính sách kinh tế mà các doanh nghiệp này gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định kinh doanh, bởi vướng phải các trở ngại trong chính sách về thuế, bảo vệ môi trường, luật lao động, Hơn thế nữa, việc tạo lập liên kết giữa các công ty, tập đoàn đồng nghĩa với việc nối liền tình trạng tài chính của các bên, tăng cường tính phụ thuộc lẫn nhau, do đó sự suy sụp hay rút lui của một thành viên sẽ dễ dàng kéo theo sự suy sụp hoặc thâm hụt tài chính cho các doanh nghiệp liên quan.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    11    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.