Học từ vựng bằng hình ảnh - What do you want to drink ?

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn các bạn học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh về chủ đề UỐNG. Bằng hình ảnh màu sắc hấp dẫn và phong phú hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi học từ vựng tiếng anh tốt hơn. | Copyright © 2005 – 2006 Soda Milk Juice Water Lemonade Iced tea Slushy Milk Shake Hot chocolate Tea Coffee Beer Taco Wine Champagne | Copyright © 2005 – 2006 Soda Milk Juice Water Lemonade Iced tea Slushy Milk Shake Hot chocolate Tea Coffee Beer Taco Wine . | Copyright © 2005 – 2006 Soda Milk Juice Water Lemonade Iced tea Slushy Milk Shake Hot chocolate Tea Coffee Beer Taco Wine . | Copyright © 2005 – 2006 Soda Milk Juice Water Lemonade Iced tea Slushy Milk Shake Hot chocolate Tea Coffee Beer Taco Wine Champagne | Copyright © 2005 – 2006 Soda Milk Juice Water Lemonade Iced tea Slushy Milk Shake Hot chocolate Tea Coffee Beer Taco Wine Champagne

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    101    2    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.