Học từ vựng bằng hình ảnh - Under the sea

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn các bạn học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh về chủ đề động vật dưới biển. Bằng hình ảnh màu sắc hấp dẫn và phong phú hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi học từ vựng tiếng anh tốt hơn. | Clam Crab Eel Hammerhead shark Jelly - fish Killer whale Lobster Octopus Ray fish Squid Star fish Swordfish Tadpole | Clam Crab Eel Hammerhead shark Jelly - fish Killer whale Lobster Octopus Ray fish Squid Star fish Swordfish . | Clam Crab Eel Hammerhead shark Jelly - fish Killer whale Lobster Octopus Ray fish Squid Star fish Swordfish . | Clam Crab Eel Hammerhead shark Jelly - fish Killer whale Lobster Octopus Ray fish Squid Star fish Swordfish Tadpole | Clam Crab Eel Hammerhead shark Jelly - fish Killer whale Lobster Octopus Ray fish Squid Star fish Swordfish Tadpole

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    12    1    23-09-2023
7    43    1    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.