Đề tài: CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Chữ ký điện tử ( electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ sở hữu của dữ liệu đó. Tính chất chức năng: Chứng minh được tính tin cậy của thông tin. Có khả năng kiểm tra được người ký và thời gian ký. Có khả năng xác thực các nội dung tại thời điểm ký, nghĩa là có thể cho phép kiểm định được thông tin đúng là do một người gửi chứ không phải là người thứ 3 mạo danh và thông tin không bị sửa đổi. Các thành viên thứ 3. | Đề tài: CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ. Nhóm 4: Lê Thị Hằng. Đinh Thị Hạnh Nguyễn Như Lê Na. Đoàn Thị Yến Lê Thị Kiều Oanh. Huỳnh Thị Thanh Hiền. Mạng truyền thông _ Chữ ký điện tử Nhóm: 04 NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 1 CÁCH TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 2 VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ TÍNH PHÁP LÝ 3 CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CKDT 4 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 TỔNG QUAN VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Chữ ký thường Vấn đề về an toàn giao dịch Tính tương đồng và hợp lý của chữ ký tay Chữ ký điện tử xuất hiện Lịch sử chữ ký điện tử Mạng truyền thông _ Chữ ký điện tử Nhóm: 04 Khái niệm: Chữ ký điện tử ( electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ sở hữu của dữ liệu đó. Phân loại: 2 loại chính: Chữ ký số (Digital Signature) E-Sign: Electronic Signature Digital Signature E-SIGN TỔNG QUAN VỀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ Mạng truyền thông _ Chữ ký điện tử Nhóm: 04 TỔNG QUAN VỀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ Chữ ký số: Là một dạng chữ ký điện tử Độ an toàn cao, được sử dụng rộng rãi Được phát triển dựa trên lý thuyết về mật mã và .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN