Quảng cáo truyền hình

Quảng cáo truyền hình là hình thức tuyên truyền trên truyền hình nhằm giới thiệu về sản phẩm, công ty. Đây là hoạt động truyền thông gián tiếp qua trung gian, trong đó người muốn truyền thông điệp phải trả phí cho các phương tiện truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, công ty đến người nhận thông điệp. | Quảng cáo truyền hình GV: Phạm Long Châu Nhóm: ADM NỘI DUNG I II III IV V Các đoạn phim quảng cáo Thực trạng QCTH VN hiện nay Hạn chế Khái quát về QCTH Giải pháp I. khái quát về quảng cáo truyền hình Khái niệm: Quảng cáo truyền hình là hình thức tuyên truyền trên truyền hình nhằm giới thiệu về sản phẩm, công ty. Đây là hoạt động truyền thông gián tiếp qua trung gian, trong đó người muốn truyền thông điệp phải trả phí cho các phương tiện truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, công ty đến người nhận thông điệp. I. khái quát về quảng cáo truyền hình Các hình thức cơ bản. Booking TVC Pop-up Logo Chạy chữ, panel Tư vấn tiêu dùng Trộn quảng cáo Trao đổi bản quyền Xã hội hóa Tài trợ chương trình Thông tin đơn giản I. khái quát về quảng cáo truyền hình TVC (TVAd) = Television commercial, Television advertisement. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Thời lượng: 5s – 60s. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 1. TVC I. khái quát về quảng cáo truyền hình 2. Popup 3. Logo I. khái quát | Quảng cáo truyền hình GV: Phạm Long Châu Nhóm: ADM NỘI DUNG I II III IV V Các đoạn phim quảng cáo Thực trạng QCTH VN hiện nay Hạn chế Khái quát về QCTH Giải pháp I. khái quát về quảng cáo truyền hình Khái niệm: Quảng cáo truyền hình là hình thức tuyên truyền trên truyền hình nhằm giới thiệu về sản phẩm, công ty. Đây là hoạt động truyền thông gián tiếp qua trung gian, trong đó người muốn truyền thông điệp phải trả phí cho các phương tiện truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, công ty đến người nhận thông điệp. I. khái quát về quảng cáo truyền hình Các hình thức cơ bản. Booking TVC Pop-up Logo Chạy chữ, panel Tư vấn tiêu dùng Trộn quảng cáo Trao đổi bản quyền Xã hội hóa Tài trợ chương trình Thông tin đơn giản I. khái quát về quảng cáo truyền hình TVC (TVAd) = Television commercial, Television advertisement. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Thời lượng: 5s – 60s. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 1. TVC I. khái quát về quảng cáo truyền hình 2. Popup 3. Logo I. khái quát về quảng cáo truyền hình I. khái quát về quảng cáo truyền hình 4. Chạy chữ, panel I. khái quát về quảng cáo truyền hình 5. Tư vấn tiêu dùng Tạo ra bằng cách: gán logo, cắt ảnh, dùng kỹ xảo để đưa sản phẩm vào một trailer giới thiệu chương trình hay trailer giới thiệu phim. Có hai loại: trộn quảng cáo vào trailer chương trình trộn quảng cáo vào trailer phim. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 6. Trộn quảng cáo I. khái quát về quảng cáo truyền hình 7. Trao đổi bản quyền Trao đổi bản quyền Là việc hợp tác trao đổi bản quyền phát sóng các chương trình phim, định dạng sản xuất các chương trình hay và phù hợp do các đối tác cung cấp. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 8. Xã hội hóa XH hóa là sự tham gia một phần hay toàn bộ vào quá trình sản xuất 1 chương trình từ 1 công ty ở bên ngoài ngành truyền hình. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 9. Tài trợ chương trình Tin buồn, lời cảm ơn, rơi giấy tờ Mời họp mặt, tham dự lễ hội, thông báo tuyển sinh Thông báo mời thầu, thông báo hội chợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.