Quảng cáo truyền hình

Quảng cáo truyền hình là hình thức tuyên truyền trên truyền hình nhằm giới thiệu về sản phẩm, công ty. Đây là hoạt động truyền thông gián tiếp qua trung gian, trong đó người muốn truyền thông điệp phải trả phí cho các phương tiện truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, công ty đến người nhận thông điệp. | Quảng cáo truyền hình GV: Phạm Long Châu Nhóm: ADM NỘI DUNG I II III IV V Các đoạn phim quảng cáo Thực trạng QCTH VN hiện nay Hạn chế Khái quát về QCTH Giải pháp I. khái quát về quảng cáo truyền hình Khái niệm: Quảng cáo truyền hình là hình thức tuyên truyền trên truyền hình nhằm giới thiệu về sản phẩm, công ty. Đây là hoạt động truyền thông gián tiếp qua trung gian, trong đó người muốn truyền thông điệp phải trả phí cho các phương tiện truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, công ty đến người nhận thông điệp. I. khái quát về quảng cáo truyền hình Các hình thức cơ bản. Booking TVC Pop-up Logo Chạy chữ, panel Tư vấn tiêu dùng Trộn quảng cáo Trao đổi bản quyền Xã hội hóa Tài trợ chương trình Thông tin đơn giản I. khái quát về quảng cáo truyền hình TVC (TVAd) = Television commercial, Television advertisement. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Thời lượng: 5s – 60s. I. khái quát về quảng cáo truyền hình 1. TVC I. khái quát về quảng cáo truyền hình 2. Popup 3. Logo I. khái quát

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN