Các chỉ tiêu vi sinh trong việc đánh giá chất lượng nước

Trong nước thiên nhiên có nhiều loại. vi trùng, siêu vi trùng, rong tảo và các. loài thủy vi sinh khác. Tùy theo tính. chất, các loại vi sinh trong nước có. thể vô hại hoặc có hại. Nhóm có hại. bao gồm các loại vi trùng gây bệnh,. các loài rong rêu, tảo Nhóm này cần. phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử. dụng. | NHÓM 10 Lê Văn Duy Thanh Trần Duy Sơn Huỳnh Thanh Trung Lê Khắc An Võ Thanh Hân Trương Tấn Hòa Phạm Trọng Hiếu Bùi Đình Linh các chỉ tiêu vi sinh trong việc đánh giá chất lượng nước HỆ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC Trong nước thiên nhiên có nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, rong tảo và các loài thủy vi sinh khác. Tùy theo tính chất, các loại vi sinh trong nước có thể vô hại hoặc có hại. Nhóm có hại bao gồm các loại vi trùng gây bệnh, các loài rong rêu, tảo Nhóm này cần phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử dụng. Nước chứa số vi khuẩn nhỏ hơn 100 là nước tốt, 100 – 500 vi khuẩn dùng tạm được, trên 500 vi khuẩn thì hoàn toàn không dùng được Chỉ tiêu mà ta phải quan tâm đến đó là chỉ thị số lượng Coliforms và E. coli trong nước. Coliforms là một chỉ tiêu thông dụng được dùng để đánh giá mức an toàn vệ sinh trong nước. Có ba nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân: 1. Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia Coli (); 2. Nhóm Streptococci đặc trưng là Streptococcus faecalis; 3. Nhóm Clostridia khử | NHÓM 10 Lê Văn Duy Thanh Trần Duy Sơn Huỳnh Thanh Trung Lê Khắc An Võ Thanh Hân Trương Tấn Hòa Phạm Trọng Hiếu Bùi Đình Linh các chỉ tiêu vi sinh trong việc đánh giá chất lượng nước HỆ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC Trong nước thiên nhiên có nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, rong tảo và các loài thủy vi sinh khác. Tùy theo tính chất, các loại vi sinh trong nước có thể vô hại hoặc có hại. Nhóm có hại bao gồm các loại vi trùng gây bệnh, các loài rong rêu, tảo Nhóm này cần phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử dụng. Nước chứa số vi khuẩn nhỏ hơn 100 là nước tốt, 100 – 500 vi khuẩn dùng tạm được, trên 500 vi khuẩn thì hoàn toàn không dùng được Chỉ tiêu mà ta phải quan tâm đến đó là chỉ thị số lượng Coliforms và E. coli trong nước. Coliforms là một chỉ tiêu thông dụng được dùng để đánh giá mức an toàn vệ sinh trong nước. Có ba nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân: 1. Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia Coli (); 2. Nhóm Streptococci đặc trưng là Streptococcus faecalis; 3. Nhóm Clostridia khử sunfit đặc trưng là Clostridium perfringents. CHỈ THỊ VSV ĐẶC TRƯNG NHẤT Coliforms được xem là những vi sinh vật chỉ thị an toàn vệ sinh, bởi vì số lượng của chúng hiện diện trong mẫu chỉ thị khả năng có sự hiện diện của các vi sinh vật gây bệnh. Coliforms là nhóm những trực khuẩn đường ruột gram âm không sinh bào tử, hiếu khí hoặc kỵ khí tuỳ nghi, có khả năng sinh acid, sinh hơi do lên men lactose ở 37 0C trong vòng 24 giờ. Trên thực tế kiểm nghiệm Coliforms phân(Faecal Coliforms hay E. coli giả định) là Coliforms chịu nhiệt có khả năng sinh Indole khi được ủ khoảng 24 giờ ở 44,5oC trong canh Trypton) được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là E. coli là loài được quan tâm nhiều nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm. Coliforms phân là một thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột ở người và các động vật máu nóng khác và được sử dụng để chỉ thị mức độ vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, thực phẩm, nước uống cũng như để chỉ thị sự ô nhiễm phân trong mẫu môi trường. Các chỉ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.