Đề tài: BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỐC ĐỘ CAO

Áp dụng các kỹ thuật điện để bù GVD trong máy thu nếu sợi đóng vai trò là một hệ tuyến tính. Sử dụng máy thu Heterođin để tách tín hiệu. Ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống sóng ánh sáng Coherent. Sử dụng bộ cân bằng tán sắc điện cho máy thu tách sóng trực tiếp áp dụng các kỹ thuật cân bằng phi tuyến để phục hồi các tín hiệu bị suy yếu. Sử dụng kỹ thuật cân bằng. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỐC ĐỘ CAO Sinh viên : Quách Bá Lâm Lớp : Đ2004VT1 GVHD : Lê Thanh Thủy NỘI DUNG ĐỒ ÁN Tổng quan về công nghệ WDM. Một số tham số ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống WDM. Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong hệ thống WDM. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WDM Giới thiệu về WDM Sự phát triển của công nghệ WDM Các chức năng chính của hệ thống WDM Cấu hình mạng WDM Cấu hình điểm – điểm Cấu hình vòng Ring Cấu hình Mesh MỘT SỐ THAM SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG WDM Tán sắc Tán sắc vật liệu Tán sắc dẫn sóng Tán sắc bậc cao Tán sắc mode phân cực PMD Các hiệu ứng phi tuyến Hiệu ứng tự điều chế pha SPM Hiệu ứng điều chế xuyên pha XPM Hiệu ứng trộn bốn sóng FWM Hiệu ứng tán xạ Raman SRS Hiệu ứng tán xạ Brillouin SBS CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC VÀ ỨNG DỤNG BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM Mô hình bù trước Kỹ thuật bù sau Sợi bù tán sắc Bộ lọc quang Cách tử | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỐC ĐỘ CAO Sinh viên : Quách Bá Lâm Lớp : Đ2004VT1 GVHD : Lê Thanh Thủy NỘI DUNG ĐỒ ÁN Tổng quan về công nghệ WDM. Một số tham số ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống WDM. Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong hệ thống WDM. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WDM Giới thiệu về WDM Sự phát triển của công nghệ WDM Các chức năng chính của hệ thống WDM Cấu hình mạng WDM Cấu hình điểm – điểm Cấu hình vòng Ring Cấu hình Mesh MỘT SỐ THAM SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG WDM Tán sắc Tán sắc vật liệu Tán sắc dẫn sóng Tán sắc bậc cao Tán sắc mode phân cực PMD Các hiệu ứng phi tuyến Hiệu ứng tự điều chế pha SPM Hiệu ứng điều chế xuyên pha XPM Hiệu ứng trộn bốn sóng FWM Hiệu ứng tán xạ Raman SRS Hiệu ứng tán xạ Brillouin SBS CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC VÀ ỨNG DỤNG BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM Mô hình bù trước Kỹ thuật bù sau Sợi bù tán sắc Bộ lọc quang Cách tử Bragg sợi Kết hợp pha quang Bù tán sắc ở các hệ thống sóng ánh sáng đường dài Bù tán sắc ở các hệ thống dung lượng lớn BÙ TÁN SẮC SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH BÙ TRƯỚC Kỹ thuật dịch tần trước. Các kỹ thuật mã hóa mới: Phương pháp truyền dẫn hỗ trợ tán sắc. Phương pháp mã hóa nhị phân kép. BÙ TÁN SẮC SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH BÙ TRƯỚC Các kỹ thuật dịch tần trước phi tuyến Sử dụng bộ khuếch đại SOA. Sử dụng môi trường phi tuyến. BÙ TÁN SẮC SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT BÙ SAU Áp dụng các kỹ thuật điện để bù GVD trong máy thu nếu sợi đóng vai trò là một hệ tuyến tính. Sử dụng máy thu Heterođin để tách tín hiệu. Ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống sóng ánh sáng Coherent. Sử dụng bộ cân bằng tán sắc điện cho máy thu tách sóng trực tiếp áp dụng các kỹ thuật cân bằng phi tuyến để phục hồi các tín hiệu bị suy yếu. Sử dụng kỹ thuật cân bằng quang điện dựa trên cơ chế lọc ngang. BÙ TÁN SẮC SỬ DỤNG CÁC SỢI BÙ TÁN SẮC Sợi bù tán sắc DCF hỗ trợ thực hiện các hệ thống mạng toàn quang. Có hai cách thức cơ bản để thiết kế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.