Đề tài: Một số vấn đề liên quan đến tích hợp IP/ quang

Phần điều khiển dựa trên MPLS cho mạng quang bao gồm thiết lập động và khôi phục, giao thức định tuyến và báo hiệu. Cơ chế đánh địa chỉ toàn cầu cho các điểm luồng quang, sự lan truyền thông tin xuyên qua các mạng con, thiết lập luồng đầu cuối sử dụng các báo hiệu chuẩn thiết lập luồng quang tự động sử dụng báo hiệu, khôi phục topo tự động, các thuật toán tối ưu dung lượng bảo vệ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    39    1    24-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.