HÓA SINH THỰC PHẨM: NHỮNG BIẾN ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT

Trong quá trình bảo quản, những biến đổi đầu tiên của cá về cảm quan liên quan đến biểu hiện bên ngoài và kết cấu. Vị đặc trưng của các loài cá thường thể hiện rõ ở vài ngày đầu của quá trình bảo quản bằng nước đá

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG