Luận văn: Xây dựng hệ thống băng tải đếm sản phẩm sử dụng PLC S7-200

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thiết bị điện - điện tử được ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, cũng như trong đời sống xã hội. Vấn đề tự động hoá trong công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay và nâng cao năng xuất lao động là một trong nhữnh đề tài được các bạn sinh viên, các thầy cô ở những trường kỹ thuật quan tâm. | - Ta ấn nút Start ( F1 trên màn hinh TD200 ứng với tiếp điểm trong chương trình đã viết) để hệ thống bắt đầu làm việc, đèn Run trên PLC sáng. Động cơ chạy băng tải thùng không có sản phẩm làm việc ( đèn trên PLC sáng) Băng tải đưa thùng không có sản phẩm vào vị trí để đến vị trí đếm sản phẩm cho vào thùng hàng. Lúc này khi thùng hàng đã đến vị trí thì cảm biến thùng sẽ tác động làm cho hệ thống băng tải chạy thùng ngừng lại, đồng thời động cơ chạy băng tải đếm số sản phẩm bắt đầu làm việc ( đèn trên PLC sáng), cảm biến sản phẩm bắt đầu làm việc sẽ đếm đủ 20 sản phẩm thì dừng lại, sản phẩm được đưa vào thùng. Khi sản phẩm đã đủ thì hệ thống băng tải đưa sản phẩm đến sẽ ngừng làm việc, đồng thời cảm biến thùng đã có sản phẩm làm việc cấp điện cho động cơ chạy băng tải thùng đã có sản phẩm chạy ( đèn trên PLC sáng) đưa thùng hàng đến nơi đóng gói. Lúc này cảm biến thùng đến vị trí đóng gói sẽ làm việc và đóng mạch cấp điện trở lại cho động cơ chạy băng tải có thùng hàng không làm việc ( đèn trên PLC sáng). Quá trình cứ như vậy được lặp lại theo một vòng khép kín.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN