Giáo trình dinh dưỡng gia súc - Lê Đức Ngoan

Thức ăn đóng một vai trò quan trọng trong chăn nuôi vì ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vật nuôi và chi phí cho sản phẩm làm ra. Thức ăn là thành phần chính để trực tiếp tạo nên sản phẩm và ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm vật nuôi.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN