KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EARNED VALUE METHOD - EVM)

Phân tích Earned Value là một hệ thống đo lư ng sự thực hiện cụ thể của dự án. Earned Value là giá trị của công việc mà đã được hoàn thành. Phân tích Earned Value cung cấp một hệ thống kiểm soát toàn chi phí dự án

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN