KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EARNED VALUE METHOD - EVM)

Phân tích Earned Value là một hệ thống đo lư ng sự thực hiện cụ thể của dự án. Earned Value là giá trị của công việc mà đã được hoàn thành. Phân tích Earned Value cung cấp một hệ thống kiểm soát toàn chi phí dự án

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.