Luận văn: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nước sạch tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội

Những năm qua, cùng với xu thế phát triển kinh tế của thế giới và khu vực, kinh tế Việt Nam đó cú những bước chuyển biến vượt bậc, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Song song với nó là sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lí kinh tế và sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống kế toán - tài chính. Hạch toán kế toán là một công cụ đắc lực kiểm tra và cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nguồn vốn. | Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai bước công việc liên tiếp và gắn bó hữu cơ với nhau. Do đó phải hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành một cách phù hợp, bởi nếu không xác định đúng đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất hoạc đối tượng tập hợp chi phí không rõ ràng dẫn đễn việc khó khăn trong lùa chọn phương pháp hạch toán chi phí hay phương pháp hạch toán chi phí được lùa chọn sẽ sai, từ đó giá thành sản phẩm tính ra sẽ không chính xác. Khi mà chỉ tiêu giá thành đã không được tớnh đỳng thỡ dẫn đến việc xác đinh giá bán phù hợp của sản phẩm sẽ không có ý nghĩa, bởi lúc giá bán dù có được xỏc đỡnh phù hợp thì hiệu quả kinh doanh đem lại cũng không phải là số chính xác hay chỉ tiêu lợi nhuận sẽ không còn đáng tin cậy trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty. Hơn nữa việc không xác định đúng đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí còn dẫn đến khó khăn trong việc điều chỉnh các chi phí sản xuất phù hợp với các mục tiêu của công ty khi mà công ty muốn giữ nguyên hoặc tăng lợi nhuận so với năm trước nhưng để đạt mục tiêu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm một cách tối đa mà vẫn đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kĩ thuật.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.