Giao dịch và đàm phán kinh doanh

Đặc trưng cơ bản của xã hội hiện đại: • Quốc tế hóa: Đặc trưng nổi bật nhất, tính toàn cầu. Xóa nhòa biên giới cứng, tạo phụ thuộc quốc gia, giao lưu, mở cửa, vấn đề toàn cầu. • Văn minh hóa: biến đổi mạnh mẽ quan niệm sống. Tiện nghi, văn minh. khoảng cách địa lý không còn ý nghĩa trong giao tiếp.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN