BÀI THUYẾT TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG CỦA.NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mặt trời là một ngôi sao được sinh ra cách đây 4,6 tỷ năm• Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khối lượng của Hệ Mặt Trời• Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh,.thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời | BÀI THUYẾT TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Nguyễn Tiến Mạnh Đào Xuân Chiến Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Hoài Thu Nhóm 6 - CTM 09B Nội Dung Phần 1: Tạo ra điện năng Phần 2: Ứng dụng cung cấp nhiệt & làm mát Phần 3: Ứng dụng nhiệt – điện Phần 4: Ứng dụng pin mặt trời (PV) Phần 5: Các ứng dụng tại Việt Nam Nhóm 6 - CTM 09B Phần 1. Năng lượng mặt trời tạo ra điện năng MẶT TRỜI Mặt trời là một ngôi sao được sinh ra cách đây 4,6 tỷ năm. Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,68% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 146,9 triệu kilômét (1 đơn vị thiên văn AU) nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. Các thuộc tính cơ bản của Mặt Trời Đường kính Khối lượng 2x1030kg ( KL TD) Thể tích 1,3triệu V trái đất Khối lượng riêng .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN