BÀI THUYẾT TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG CỦA.NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mặt trời là một ngôi sao được sinh ra cách đây 4,6 tỷ năm• Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khối lượng của Hệ Mặt Trời• Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh,.thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời | BÀI THUYẾT TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Nguyễn Tiến Mạnh Đào Xuân Chiến Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Hoài Thu Nhóm 6 - CTM 09B Nội Dung Phần 1: Tạo ra điện năng Phần 2: Ứng dụng cung cấp nhiệt & làm mát Phần 3: Ứng dụng nhiệt – điện Phần 4: Ứng dụng pin mặt trời (PV) Phần 5: Các ứng dụng tại Việt Nam Nhóm 6 - CTM 09B Phần 1. Năng lượng mặt trời tạo ra điện năng MẶT TRỜI Mặt trời là một ngôi sao được sinh ra cách đây 4,6 tỷ năm. Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,68% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 146,9 triệu kilômét (1 đơn vị thiên văn AU) nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. Các thuộc tính cơ bản của Mặt Trời Đường kính Khối lượng 2x1030kg ( KL TD) Thể tích 1,3triệu V trái đất Khối lượng riêng . | BÀI THUYẾT TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Nguyễn Tiến Mạnh Đào Xuân Chiến Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Hoài Thu Nhóm 6 - CTM 09B Nội Dung Phần 1: Tạo ra điện năng Phần 2: Ứng dụng cung cấp nhiệt & làm mát Phần 3: Ứng dụng nhiệt – điện Phần 4: Ứng dụng pin mặt trời (PV) Phần 5: Các ứng dụng tại Việt Nam Nhóm 6 - CTM 09B Phần 1. Năng lượng mặt trời tạo ra điện năng MẶT TRỜI Mặt trời là một ngôi sao được sinh ra cách đây 4,6 tỷ năm. Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,68% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 146,9 triệu kilômét (1 đơn vị thiên văn AU) nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. Các thuộc tính cơ bản của Mặt Trời Đường kính Khối lượng 2x1030kg ( KL TD) Thể tích 1,3triệu V trái đất Khối lượng riêng 1,41g/cm3 Khoang cách TB tới TĐ Chu kỳ quay tại xích đạo 26ngày Nhiệt độ tại trung tâm 15triệu độ K Nhiệt độ bề mặt 6000độK Năng lượng giải phóng W. Năng lượng Mặt Trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời, cộng với một phần nhỏ năng lượng của các hạt nguyên tử khác phóng ra từ ngôi sao này. Dòng năng lượng này sẽ tiếp tục phát ra cho đến khi phản ứng hạt nhân trên Mặt Trời hết nhiên liệu, vào khoảng 5 tỷ năm nữa. Năng lượng bức xạ điện từ của Mặt Trời tập trung tại vùng quang phổ nhìn thấy. Mỗi giây trôi qua, Mặt Trời giải phóng ra không gian xung quanh 3,827×1026 Joule. Quang phổ Mặt Trời ngay ngoài khí quyển Trái Đất Đối với Trái Đất Năng lượng Mặt Trời là một nguồn năng lượng quan trọng điều khiển các quá trình khí tượng học và duy trì sự sống trên Trái Đất. Ngay ngoài khí quyển Trái Đất, cứ mỗi một m2 diện tích vuông góc với ánh nắng Mặt Trời, chúng ta thu được dòng năng lượng khoảng Joule trong một giây. Hiện nay, các công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    64    3    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.