Đồ án: Nghiên cứu về portal mã nguồn mở DotNetNuke

Trước ngưỡng cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới đòi hỏi tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế đất nước đều phải có sự chuyển mình để thích nghi với những vận hội mới. Ngành công nghệ thông tin là một ngành được đặt vào trọng tâm phát triển của đất nước. Với những sự phát triển không ngừng của những công nghệ mới trong công nghệ thông tin đang đặt ra một thách thức cho tất cả những người làm công nghệ thông tin. Đặc biệt là những sinh viên những chủ nhân tương lai của đất nước trong thời.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN