Bài Giảng về môn Trí Tuệ Nhân Tạo

Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau? Thế nào là khả năng sáng tạo? Thế nào là trực giác? Điều gì diễn ra trong quá trình học? Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong?. | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Artificial Intelligence (AI) Nội Dung Chương 1. Giới thiệuTTNT Chương 2. Phép tính vị từ Chương 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trên không gian trạng thái (TK-KGTT) Chương 4. Tìm kiếm heuristic CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo Trí Tuệ Nhân Tạo là gì? Là một ngành của khoa học máy tính liên quan đến sự tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ là gì? Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau? Thế nào là khả năng sáng tạo? Thế nào là trực giác? Điều gì diễn ra trong quá trình học? Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong? – Giới thiệu Turing Test Interrogator – Giới thiệu Ưu điểm của Turing Test Khái niệm khách quan về trí tuệ Tránh đi những thảo luận về quá trình bên . | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Artificial Intelligence (AI) Nội Dung Chương 1. Giới thiệuTTNT Chương 2. Phép tính vị từ Chương 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trên không gian trạng thái (TK-KGTT) Chương 4. Tìm kiếm heuristic CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo Trí Tuệ Nhân Tạo là gì? Là một ngành của khoa học máy tính liên quan đến sự tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ là gì? Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau? Thế nào là khả năng sáng tạo? Thế nào là trực giác? Điều gì diễn ra trong quá trình học? Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong? – Giới thiệu Turing Test Interrogator – Giới thiệu Ưu điểm của Turing Test Khái niệm khách quan về trí tuệ Tránh đi những thảo luận về quá trình bên trong và ý thức Loại trừ định kiến thiên vị của người thẩm vấn Các ý kiến phản đối - Thiên vị các nhiệm vụ giải quyết vấn đề bằng ký hiệu - Trói buộc sự thông minh máy tính theo kiểu con người, trong khi con người có: + Bộ nhớ giới hạn + Có khuynh hướng nhầm lẫn Tuy nhiên, trắc nghiệm Turing đã cung cấp một cơ sở cho nhiều sơ đồ đánh giá dùng thực sự cho các chương trình TTNT hiện đại. Các Ứng Dụng của TTNT Trò chơi và các bài toán đố Suy luận và chứng minh định lý tự động Các hệ chuyên gia (các hệ tri thức) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Lập kế hoạch và người máy Máy học Mạng Neuron và giải thuật di truyền – Giới thiệu Một số tổng kết về TTNT Sử dụng máy tính vào những suy luận trên các ký hiệu, nhận dạng qua mẫu, học, và các suy luận khác Tập trung vào các vấn đề “khó” không thích hợp với các lời giải mang tính thuật toán. Quan tâm đến các kỹ thuật giải quyết vấn đề sử dụng các thông tin không chính xác, không đầy đủ, mơ hồ Cho lời giải ‘đủ tốt’ chứ không phải là lời giải chính xác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    46    2    06-12-2023
5    47    1    06-12-2023
46    57    3    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.