Bài Giảng về môn Trí Tuệ Nhân Tạo

Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau? Thế nào là khả năng sáng tạo? Thế nào là trực giác? Điều gì diễn ra trong quá trình học? Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong?. | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Artificial Intelligence (AI) Nội Dung Chương 1. Giới thiệuTTNT Chương 2. Phép tính vị từ Chương 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trên không gian trạng thái (TK-KGTT) Chương 4. Tìm kiếm heuristic CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo Trí Tuệ Nhân Tạo là gì? Là một ngành của khoa học máy tính liên quan đến sự tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ là gì? Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau? Thế nào là khả năng sáng tạo? Thế nào là trực giác? Điều gì diễn ra trong quá trình học? Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong? – Giới thiệu Turing Test Interrogator – Giới thiệu Ưu điểm của Turing Test Khái niệm khách quan về trí tuệ Tránh đi những thảo luận về quá trình bên .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN