Chương 1 Những vấn đề chung về khí cụ điện cao áp

Môi trường làm việc: ngoài trời hoặc trong nhà +Nhiệt độ môi trường : 350 + Nhiệt độ ở Việt nam lấy khoảng 400 550 C + Yếu tố điện + Yếu tố cơ + Các yếu tố làm việc đặc biệt cầu + Làm việc ổn định, tuổi thọ cao + Ổn định nhiệt + Có khả năng chịu quá điện áp, không vươt quá điện áp thử + Ổn định chắc chắn với khí hậu cho trước + Kết cấu nhỏ, chi tiết đơn giản, sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG