Đi ốt

Thông thường Bán Dẩn Điện dẩn điện kém nhưng nếu pha trộn với Tạp Chất sẻ trở thành Bán Dẩn Điện có Phân Cực rỏ ràng nên dể dẩn điện hơn Bán Dẩn Điện thường. Nếu trộn Bán Dẩn Điện Si Li Con (Si) hay Chờ Má Nhiềm (Ge) có 4 điện tử trên quỷ đạo ngoài cùng với Tạp chất có 5 điện tử ngoài cùng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.