Thuật ngữ điện tử

Điện Tử là các hạt mang điện tạo nên Nguyên Tố hóa học của mọi Vật chất. Có ba Điện tử cơ bản. Điện tử Âm Nguyên tử điện mang Điện âm có Điện Lượng bằng − × 10E−19 C và Khối lượng bằng me. Điện tử Dương Nguyên tử điện mang Điện dương có Điện Lượng bằng + × 10E−19 C và Khối lượng bằng mp

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG