Bài giảng công nghệ sinh học đại cương

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng công nghệ sinh học đại cương', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài giảng CNSH ĐẠI CƯƠNG Chương I. Khái niệm, nội dung ứng dụng và thành tựu của CNSH . Khái niệm: “Công nghệ sinh học là việc ứng dụng các nguyên lý khoa học và kỹ thuật để biến đổi vật chất bằng các tác nhân sinh học nhằm cung cấp sản phẩm và ứng dụng”. . Các giai đoạn phát triển của CNSH: Công nghệ sinh học truyển thống (cổ truyền) + Khai thác các nguyên lý dựa vào hiểu biết ban đầu sơ khai như: Lên mên, sữa chua, tương, muối dưa, nấu rượu vv. Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Các giai đoạn phát triển của CNSH (tiếp): Công nghệ sinh học hiện đại + là quá trình khai thác dựa trên khoa học tiên tiến và kỹ thuật hiện đại như; Công nghệ ADN tái tổ hợp. + CNSH hiện đại mới chỉ xuất hiện trong vòng 30-40 năm trở lại đây, tạo lên bước ngoặt làm thay đổi bộ mặt thế giới, ước mơ sống lâu hơn 100 tuổi của con người đang trơ thành hiện thực Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Nội dung nghiên cứu ứng dụng của CNSH hiện đại: Công nghệ vi sinh + | Bài giảng CNSH ĐẠI CƯƠNG Chương I. Khái niệm, nội dung ứng dụng và thành tựu của CNSH . Khái niệm: “Công nghệ sinh học là việc ứng dụng các nguyên lý khoa học và kỹ thuật để biến đổi vật chất bằng các tác nhân sinh học nhằm cung cấp sản phẩm và ứng dụng”. . Các giai đoạn phát triển của CNSH: Công nghệ sinh học truyển thống (cổ truyền) + Khai thác các nguyên lý dựa vào hiểu biết ban đầu sơ khai như: Lên mên, sữa chua, tương, muối dưa, nấu rượu vv. Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Các giai đoạn phát triển của CNSH (tiếp): Công nghệ sinh học hiện đại + là quá trình khai thác dựa trên khoa học tiên tiến và kỹ thuật hiện đại như; Công nghệ ADN tái tổ hợp. + CNSH hiện đại mới chỉ xuất hiện trong vòng 30-40 năm trở lại đây, tạo lên bước ngoặt làm thay đổi bộ mặt thế giới, ước mơ sống lâu hơn 100 tuổi của con người đang trơ thành hiện thực Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Nội dung nghiên cứu ứng dụng của CNSH hiện đại: Công nghệ vi sinh + Nghiên cứu vi sinh ứng dụng trong sản xuất protein đơn bào, các thành phẩm chuyển hóa trong CN thực phẩm, phụ gia chế biến + Ứng dụng trong y học và thú y, sản xuất vaccinem thuốc chữa bệnh, chuyển nạp gen + Ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất thuốc trừ sâu, trừ cỏ sinh học, phân vi sinh, các chế phẩm cố dịnh đạm vvv. + Ứng dụng trong xử lý môi trường. Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Nội dung nghiên cứu ứng dụng của CNSH hiện đại (tiếp): . Công nghệ enzyme protein + Sản xuất enzyme - protein phục vụ chế biến thực phẩm, thuốc chữa bệnh đặc hiệu. + Ứng dụng trong kỹ thuật di truyền, phân loại đánh giá tính trạng + Sản xuất chất xúc tác sinh học. . Công nghệ tế bào . Công nghệ tế bào thực vật + Nghiên cứu ứng dụng sản xuất sinh khối thực vật + Nuôi cấy mô tế bào nhân giống, bảo tồn quỹ gen Chương I. Khái niệm, nội dung và thành tựu . Nội dung nghiên cứu ứng dụng của CNSH hiện đại (tiếp): . Công nghệ tế bào . Công nghệ tế bào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    106    2    15-06-2024
241    100    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.