XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THUÊ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN

- Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn + Phân tích cơ cấu quản lý của khách sạn hiện tại, xác định nhu cầu của một bộ phận hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn +Xây dựng chương trình quản lý trên máy tính +Thiết kế website quảng bá khách sạn và đặt phòng trực tuyến. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Báo cáo bài thi Học kỳ ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THUÊ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Hương Thơm Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trang Lê Thị Thu Trang NHóm : 37 Lớp: CT901 Hải Phòng 11/2008 Nội dung báo cáo 1 Giới thiệu : Mục đích đề tài 2 Nội dung đề tài : Cơ sở lý thuyết Khảo sát,xây dựng mô hình chức năng Các vấn đề Thực trạng hoạt động khách thuê phòng khách sạn Xây dựng mô hình chức năng Tổ chức website Yêu cầu dặt ra Kết luận I .GIỚI THIỆU 1. Mục đích của đề tài Nghiên cứu cơ cấu, thực trạng quản lý của khách sạn; Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn hợp lý Và xây dựng website đặt phòng trực tuyến. sở lý thuyết của đề tài: hiểu chung: - Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn + Phân tích cơ cấu quản lý của khách sạn hiện tại, xác định nhu cầu của một bộ phận hệ . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Báo cáo bài thi Học kỳ ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THUÊ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Hương Thơm Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trang Lê Thị Thu Trang NHóm : 37 Lớp: CT901 Hải Phòng 11/2008 Nội dung báo cáo 1 Giới thiệu : Mục đích đề tài 2 Nội dung đề tài : Cơ sở lý thuyết Khảo sát,xây dựng mô hình chức năng Các vấn đề Thực trạng hoạt động khách thuê phòng khách sạn Xây dựng mô hình chức năng Tổ chức website Yêu cầu dặt ra Kết luận I .GIỚI THIỆU 1. Mục đích của đề tài Nghiên cứu cơ cấu, thực trạng quản lý của khách sạn; Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn hợp lý Và xây dựng website đặt phòng trực tuyến. sở lý thuyết của đề tài: hiểu chung: - Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn + Phân tích cơ cấu quản lý của khách sạn hiện tại, xác định nhu cầu của một bộ phận hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn +Xây dựng chương trình quản lý trên máy tính +Thiết kế website quảng bá khách sạn và đặt phòng trực tuyến. II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. . Qui mô phát triển của lĩnh vực kinh doanh khách sạn: - Kinh doanh khách sạn đang là một lĩnh vực rất phát triển hiện nay. - Hình thức kinh doanh truyền thống và việc quản lý trực tiếp sẽ không đạt hiệu quả cao. - Những bất cập trong vấn đề quản lý truyền thống sẽ được giải quyết dể dàng trong thời đại công nghiệp và xã hội đang bùng nỗ thông tin như hiện nay. Khảo sát,xây dựng mô hình chức năng . Các vấn đề chung: - Về phía khách có nhu cầu: + Phải trực tiếp đến khách sạn đặt phòng. + Thông tin cập nhật khó khăn. + Nhiều khi mất thời gian đến khách sạn mà không tìm được phòng ưng ý. - Về phía Khách sạn: + Quản lý thủ công rất mất thời gian, nhân lực và kém chính xác. + Không có nhiều cơ hội để tự quảng bá mình một cách rộng rãi và rẻ tiền. Thực trạng hoạt động khách .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.