Báo cáo thực tập Đài truyền hình Việt nam

Đài truyền hình Việt nam là cơ quan báo chí đặc biệt trực thuộc sự quản lý của thủ tướng Chính phủ. Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ báo của khoa học kỹ thuật đặc biệt là các thiết bị truyền hình, viễn thông, vệ tinh và truyền hình cáp, đã làm cho các sản phẩm truyền hình trở thành đại chúng với mọi người dân. Đài truyền hình Việt nam là loại báo hình có ưu thế lớn hơn tất cả các loại hình báo chí khác do tính đặc thù rất lớn trong thông tin. | Năm 2003 được Ban quản lý dự án trung tâm truyền hình BN xác định và năm trọng điểm, vô cùng quan trọng đối với việc chất lượng và tiến độ của công trình. Trên cơ sở những hoàn thành suất sắc các kế hoạch của năm 2002, năm nay năm 2003, ban quản lý dự án trung tâm truyền hình Việt Nam đang cố gắng phát huy tinh thần xây dựng. Trong năm 2002 vừa qua, Ban quản lý dự án trung tâm truyền hình Việt nam xác định nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2002 là những công việc cực kỳ phức tạp trong suốt quá trình chuẩn bị thực hiện dự án để bước sang thời kỳ thực hiện dự án. Dự án trung tẫm chương tình phải thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng và đấu thầu quốc tế ch odự án ở cả 1 bước sơ tuyển và chính thức với 2 gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị. Việc tuân thủ trình tự xây dựng cơ bản hết sức phức tạp với dự án nhóm A, sự phức tạp và khó khăn về giải phóng mặt bằng ở dự án trường quay ngoài trời và dự án trung tâm sản xuất chương trình với vấn đề tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, ban quản lý dự án trung tâm truyền hình Việt nam đã vượt qua mọi khó khăn, kiên trì với từng công việc và vượt qua mọi khó khăn, kiên trì với từng côg việc và được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, Ban cán sự, Đảng uỷ, đông đoàn đài, các đơn vị có liên quan đến giải phóng mặt bằng đã cùng ban tháo gỡ có hiệu quả các vấn đề gặp phải. Đặc biệt là với sự quan tâm ủng hộ của UBND thành phố Hà Nội, quận uỷ - Hội đồng nhân dân - UBND Quận Ba Đình, UBND và các đoàn thể phường Giảng Võ, sự ủng hộ của cán hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng là cán bộ trong Đài đã chấp nhanạ di chuyển bàn giao mặt bằng cho dù án trung tâm truyền hình Việt Nam trước 16 ngày.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    601    4    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.