Luận văn Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Maritime Bank trở thành thương hiệu mạnh

Sự kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh cho hàng loạt doanh nghiệp trong nước. Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam (NHTMVN) cũng không ở ngoài xu thế chung đó. Họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới với lợi thế hơn hẳn về vốn, kinh nghiệm quản lý, quản trị rủi ro, các dòng sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng hoàn hảo. Liệu các NHTMVN có bị đo ván. | - Nghiên cứu khách hàng của ngân hàng. Không chỉ là việc xác định khách hàng mục tiêu mà nội dung chủ yếu của nghiên cứu khách hàng là đi sâu nghiên cứu động cơ, đặc điểm, sở thích, thói quen, mong muốn và nhu cầu của từng khách hàng về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để từ đó tìm cách thích ứng, gây ảnh hưởng đến họ. Ngoài ra ngân hàng phải nghiên cứu các tiêu chuẩn mà khách hàng căn cứ vào đó để lựa chọn ngân hàng. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng tỏ rằng: sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng thường dựa trên cơ sở so sánh các tiêu chuẩn của ngân hàng như: đặc điểm sản phẩm, địa điểm, số lượng, chất lượng phục vụ, phong cách đón tiếp, sự dễ dàng thuận lợi khi gửi, vay tiền đặc biệt là hình ảnh về sức mạnh và sự an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Toàn bộ việc nghiên cứu này là cơ sở quan trọng trong việc đưa ra các quyết định, chính sách đúng đắn đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nó phải được thực hiện thông qua các cuộc nghiên cứu Marketing, lập bảng hỏi, điều tra phỏng vấn trực tiếp khách hàng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.