Phân tích môi trường kinh doanh ngành sản xuất bánh kẹo

Trong xu hướng hội nhập hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế các nước và nền kinh tế khu vực và thế giới hiện nay, hoạt động kinh tế quốc tế trở nên vô cùng quan trọng, chúng đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia cũng như nền kinh tế thế giới phát triển không ngừng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Để cùng hoà nhập vào xu thế đó, các doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chú trọng sản xuất – kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết. | Dưới sự tác động của môi trường kinh doanh luôn thay đổi và sức cạnh tranh ngày nay, quan niệm về chất lượng và quản lý chất lượng của ngành cần thay đổi kịp thời. Trong bối cảnh quốc tế hoá đời sống kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của thị trường trong và ngoài nước, quản lý chất lượng không thể khép kín nội bộ, biệt lập mà phải luôn gắn với xu hướng vận động của thị trường và tình hình cạnh tranh trong nước trên thế giới và khu vực. Để tăng khả năng cạnh tranh, chất lượng không có nghĩa là tốt nhất, cao nhất về các đặc tính kỹ thuật mà là chất lượng tối ưu. Đó là sự đáp ứng tối đa những đòi hỏi của người tiêu dùng với chi phí thấp. Nâng cao chất lượng đồng thời gắn với giảm chi phí. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ không đạt được bằng mọi giá mà phải thoả mãn nhu cầu của khách hàng cả về công dụng chức năng hoạt động, những yêu cầu văn hoá xã hội về chi phí, thời gian điều kiện giao thông thuận lợi. Tuy nhiên để nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của ngành thì các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến khách hàng. Hơn nữa, nghiên cứu thị trường, kỹ lưỡng để chiến dịch quảng cáo đánh đúng tâm lý khách hàng. Chất lượng phải được xác định bằng những đòi hỏi của người tiêu dùng, môi trường cạnh tranh những hoạt động bên trong của doanh nghiệp.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
265    59    6    23-09-2023
160    46    2    23-09-2023
15    44    3    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.