Chuyên đề Unix và Windows2k

Lập trình phân tán là một trong những vấn đề nóng bỏng của công nghệ phần mềm hiện nay. Một trong những vấn đề được giới lập trình cơ sở dữ liệu nói riêng, trong đó có một phương thức khá quan trọng là RMI (Remote Method Invoke: tạm dịch là phương thức gọi từ xa)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.