Các quỹ đầu tư chứng khoán

Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. | Nhóm 5 thành viên: Nguyễn Thanh Huyền (trưởng nhóm). Trần Thị Phương Thảo. Nguyễn Thị Nga. Trần Thị Huyền Trang. Lưu Tiến Đạt. Chủ đề: quỹ đầu tư chứng khoán. Những vấn đề cơ bản. Hoạt động 1 số quỹ đầu tư CK trên thế giới. Hoạt động của một số quỹ đầu tư CK của Việt Nam. I. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư chứng khoán 1. Khái niệm Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. I. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đóng là quỹ phát hành 1 số lượng chứng chỉ quỹ nhất định và không có nghĩa vụ mua lịa chứng chỉ quỹ do quỹ chào bán ra công chúng theo yêu cầu của nhà đầu tư 2. Phân loại Căn cứ vào cách thức huy động vốn - Quỹ đầu tư chứng khoán đóng - Quỹ đầu tư chứng khoán mở Quỹ mở hay còn gọi là quỹ tương hỗ là quỹ phát hành liên tục chứng chỉ ra công chúng khi nhà đầu tư có nhu cầu mua và sẵn sàng mua lại khi nhà đầu tư có nhu cầu bán Sự khác nhau giữa quỹ đóng và quỹ mở : Việc mua và bán cổ phiếu ngân quỹ Giá cả mua bán chứng chỉ quỹ Các phí phải trả cho việc mua bán , quản lý điều hành hoạt động của quỹ Quỹ mở Quỹ đóng Số lượng chứng khoán lưu hành luôn thay đổi Số lượng chứng khoán lưu hành là cố định Quỹ mở được quyền mua và bán lại chứng chỉ quỹ của mình Quỹ đóng cũng không mua lại chứng chỉ quỹ của mình mà nhà đầu tư phải bán lại cho nhà đầu tư khác Quỹ mở Quỹ đóng Giá mua bán chứng chỉ quỹ được công ty quản lý quỹ xác định là giá trị tài sản ròng tại thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch Giá mua bán chứng chỉ quỹ là giá thị trường được xác định bởi cung cầu trên thị trường là chủ yếu Quỹ mở Quỹ đóng Nhà đầu tư có thể phải hoặc không trả phí môi giới mua bán chứng chỉ quỹ tuỳ hình thức quỹ là Quỹ thu phí hay Quỹ không thu phí Nhà đầu tư phải trả phí môi giới mua bán cổ phiếu cho nhà môi giới và phí điều hành hoạt động của quỹ cho công ty quản lý quỹ I. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư chứng khoán | Nhóm 5 thành viên: Nguyễn Thanh Huyền (trưởng nhóm). Trần Thị Phương Thảo. Nguyễn Thị Nga. Trần Thị Huyền Trang. Lưu Tiến Đạt. Chủ đề: quỹ đầu tư chứng khoán. Những vấn đề cơ bản. Hoạt động 1 số quỹ đầu tư CK trên thế giới. Hoạt động của một số quỹ đầu tư CK của Việt Nam. I. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư chứng khoán 1. Khái niệm Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. I. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đóng là quỹ phát hành 1 số lượng chứng chỉ quỹ nhất định và không có nghĩa vụ mua lịa chứng chỉ quỹ do quỹ chào bán ra công chúng theo yêu cầu của nhà đầu tư 2. Phân loại Căn cứ vào cách thức huy động vốn - Quỹ đầu tư chứng khoán đóng - Quỹ đầu tư chứng khoán mở Quỹ mở hay còn gọi là quỹ tương hỗ là quỹ phát hành liên tục chứng chỉ ra công chúng khi nhà đầu tư có nhu cầu mua và sẵn sàng mua lại khi nhà đầu tư có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    116    6    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.