ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO NGUỒN LAO ĐỘNG NƯỚC TA HIỆN NAY

Nước ta xuất phát từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước đây trước thời kỳ cách mạng tháng 8, dân số chủ yếu của nước ta làm nông nghiệp tới 95% cơ cấu dân số. Mà nền nông nghiệp của nước ta thời kỳ đó rất lạc hậu, họ chỉ làm theo kinh nghiệm và những công cụ thô sơ vì thế lao động không được đào tạo và không có máy móc hỗ trợ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    39    1    30-09-2023
54    46    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.