Trạng thái ngoại tệ

Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ đó được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái nguyên tệ của một ngoại tệ là chênh lệch giữa tổng Tài sản Có và tổng Tài sản Nợ bằng ngoại tệ này, bao gồm cả các cam kết ngoại bảng tương ứng. | Trạng thái ngoại tệ Danh sách nhóm 11: Nguyễn Thùy Trang Trần Thị Huyền Trang Ngô Thị Thu Hà Trần Thị Ánh Vân Lớp thứ 3_Ca 2_D5 Trạng thái ngoại tệ 1. Khái niệm Trạng thái nguyên tệ của một ngoại tệ là chênh lệch giữa tổng Tài sản Có và tổng Tài sản Nợ bằng ngoại tệ này, bao gồm cả các cam kết ngoại bảng tương ứng. Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ đó được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái. Tỷ giá quy đổi trạng thái của ngoại tệ được áp dụng theo quy định sau: Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ: là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày báo cáo. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác: là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày báo cáo. Tổng trạng thái ngoại tệ dương là tổng trạng thái các ngoại tệ có trạng thái dương. Tổng trạng thái ngoại tệ âm là tổng trạng thái các ngoại tệ có trạng thái âm. 2. Nguyên tắc tính TTNT Nguyên tắc tính trạng thái ngoại tệ? 3. Giới hạn tổng TTNT Càng co hẹp trạng thái ngoại tệ, càng hạn chế được khả năng đầu cơ ngoại tệ, hạn chế việc chuyển đổi các đồng tiền =>NHNN muốn phát đi thông điệp về một định hướng quản lí chính sách ngoại tệ mới theo hướng chủ động hơn và giảm dần tình trạng đô la hóa trong nền KT (khuyến khích các DN trong nước sử dụng đồng tiền VN). Qua đó, từng bước giảm bớt huy động và cho vay bằng ngoại tệ trong hệ thống NH để chuyển dần sang quan hệ mua bán. Khi hoạt động vay mượn giảm bớt cộng với TTNT thu hẹp còn 20% sẽ mở ra một cơ chế mua bán ngoại tệ rộng hơn trong ngân hàng. 4. Chế độ báo cáo Chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liềm kề đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại Hối). Báo cáo trạng thái ngoại tệ hàng ngày thái ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng . | Trạng thái ngoại tệ Danh sách nhóm 11: Nguyễn Thùy Trang Trần Thị Huyền Trang Ngô Thị Thu Hà Trần Thị Ánh Vân Lớp thứ 3_Ca 2_D5 Trạng thái ngoại tệ 1. Khái niệm Trạng thái nguyên tệ của một ngoại tệ là chênh lệch giữa tổng Tài sản Có và tổng Tài sản Nợ bằng ngoại tệ này, bao gồm cả các cam kết ngoại bảng tương ứng. Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ đó được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái. Tỷ giá quy đổi trạng thái của ngoại tệ được áp dụng theo quy định sau: Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ: là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày báo cáo. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác: là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày báo cáo. Tổng trạng thái ngoại tệ dương là tổng trạng thái các ngoại tệ có trạng thái dương. Tổng trạng thái ngoại tệ âm là tổng trạng thái các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    275    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.