Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội nào cho Việt Nam

Cuốn sách này là thành quả của một nhóm các nhà nghiên cứu trẻ thực hiện dưới sự bảo trợ của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm tìm hiểu các nội dung đang được Việt Nam cùng 11 quốc gia đối tác đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.