Android animation

Animation (có thể dịch là hoạt ảnh) cho phép một đối tượng trên màn hình có thể thay đổi màu sắc, vị trí, kích thước hay hướng của nó theo thời gian. Animation trong Android rất thiết thực, vui nhộn và đơn giản vì vậy chúng được sử dụng rất thường xuyên. Android và các phiên bản trước đó hỗ trợ ba kiểu animation: frame-by-frame animation, layout animation, view animation (hai kiểu sau thuộc loại tweening animation)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    248    1    26-09-2023
16    30    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.