THUẬT DÙNG MƯU

Mưu lược là một khái niệm người ta hết sức quen thuộc và cũng vô cùng thần bí. Là kết tinh của trí tuệ, trong lịch sử phát triển loài người, nó chiếm một vị trí quan trọng. Nó được vận dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực chính trị, quân sự , kinh tế, văn hoá, ngoại giao và trong mọi mặt giao tiếp của con người. | Một quốc gia có thể chọn người nhiệm thế hay không, quan hệ đến hưng suy tồn vong của nước đó. Một đơn vị có chọn người nhiệm thế được hay không, quan hệ đến sự nghiệp thành bại của đơn vị đó Tại chiến trường,việc chọn người nhiệm thế quyết định thắng bại của mỗi bên. Trong công tác lãnh đạo bình thường, việc chọn người nhiệm thế quyết định sự sinh tồn và phát triển của một đơn vị . Nhà máy sản xuất thuốc Kim Lăng của Quân khu Nam kinh, do thiết bị giản đơn, chất lượng thấp kém, đã ngừng sản xuất và đóng cửa được hơn 2 năm, công nhân viên chức chờ việc, không được lĩnh tiền lương. Lãnh đạo cấp trên đã bổ nhiệm giám đốc Giang Trung Ngân là người có tinh thần cải cách. Sau khi đến nhận nhiệm vụ, ông dám nghĩ dám làm, đổi mới thiết bị, huấn luyện công nhân viên chức, sản xuất loại thuốc mới, tiêu hết rất nhiều tiền Quảng cáo, chiếm lĩnh thị trường chế cao qua 10 năm làm việc, 10 năm gian khổ đấu tranh, Xưởng Dược Kim Lăng từ chỗ thấp kém đã trở thành một xí nghiệp minh tinh của ngành công nghiệp dược của quân y toàn quốc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    157    5    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.