FE No.3 INTERNAL DESIGN AND PROGRAMMING

A set of the same kind of data processed by a computer is called a "data type." In the program design stage, the way data should be represented and programmed into a computer must be examined carefully, so that the most appropriate data type can be chosen. A data type that is represented and programmed is called a "data structure."

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.