Nguồn tin nội sinh của trường đại học - Thực trạng và các giải pháp phát triển

Đưa ra cách phân nhóm và nêu đặc điểm của nguồn tin nội sinh của trường đại học. Đề xuất các giải pháp về chính sách và cơ chế số hoá, tiếp cận dự án để phát triển các nguồn tin nội sinh đáp ứng các yêu cầu phát triển của trường đại học.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    99    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.